Chef's Special

CHICKEN TIKKA MASALA
LAMB TIKKA MASALA
TANDOORI KING PRAWN MASALA
SPECIAL MIX MASALA (Med)
CHICKEN PASANDA (Mild)
LAMB PASANDA (Mild)
CURRY HOUSE SPECIAL LAMB (Mild)
CHICKEN BUTTER
LAMB BUTTER (Mild)
CHICKEN CHOM CHOM (Mild)
LAMB CHOM CHOM (Mild)
LAMB ACHAR (Med)
CHICKEN SAAG PANEER (Med)
LAMB SAG PANEER (Med)
Showing 1 to 15 of 45 (3 Pages)